Wednesday, April 24, 2013

SAFINAH 1 (Aqidah)

TERJEMAH KITAB SAFINAH
Karya: Sheikh Abdullah bin Saad bin Sumair al-Hadhrami

Diterjemahkan Oleh: 
Ahmad Wasim, S.Agبسم الله الرحمن الرحيم

(Muqoddimah)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
. Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam, dan kepadaNya jualah kita memohon per-tolongan atas segala perkara dunia dan akhirat. Dan shalawat serta salamNya semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Penutup para nabi, juga terhadap keluarga, sahabat sekalian. Dan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa.
 (BAB I)
“Aqidah”

(Pasal Satu)

Rukun Islam ada lima perkara, yaitu:

1. Bersaksi bahwa tiada ada tuhan yang haq kecuali Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan
    Nabi Muhammad Shalallahu 'Alayhi wa Sallam adalah utusanNya.
2. Mendirikan sholat (lima waktu).
3. Menunaikan zakat
4. Puasa Ramadhan.
5. Ibadah haji ke baitullah bagi yang telah mampu melaksanakannya.


(Pasal Dua)

Rukun iman
ada enam, yaitu:
1. Beriman kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala.
2. Beriman kepada sekalian Mala’ikat-Nya
3. Beriman dengan segala kitab-kitab suci-Nya
4. Beriman dengan sekalian Rosul-rosul-Nya
5. Beriman dengan hari kiamat.
6. Beriman dengan ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala.


(Pasal Tiga)

Adapun arti “La ilaha illah”, yaitu: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam kenyataan selain Allah.

Artikel Terkait

No comments:

 
;